ABL - Logo

§ 8 Retourvoorwaarden

Voor producten en leveringen die geen gebreken vertonen, verleent de verkoper bij wijze van gebaar van goede wil een recht op teruggave onder de volgende voorwaarden, die cumulatief en in hun geheel vervuld moeten zijn:

  • De terugzending van goederen werd aangekondigd door de klant en vrijgegeven door de klantendienst van ABL. Onaangekondigde retourzendingen worden door ABL op kosten van de klant naar de klant teruggestuurd.
  • De goederen zijn gekocht (de datum van verzending door ABL is hierbij bepalend) binnen een termijn van 2 jaar voor de ontvangst van het verzoek tot herroeping.
  • De goederen bevinden zich in hun originele verpakking.
  • Het terugnameverzoek heeft betrekking op complete verpakkingseenheden.

De teruggave is onderworpen aan de volgende procedurele vereisten en kan alleen plaatsvinden als daaraan is voldaan:

  • De retourzending is gratis voor ABL.
  • De klant ontvangt per e-mail een RMA-nummer en een retourbon, die bij de goederen moet worden gevoegd.
  • Het bij vrijgave verstrekte RMA-nummer moet duidelijk zichtbaar op de goederen zijn aangebracht.

ABL zal de klant verwerkingskosten aanrekenen van in het algemeen 25% van de nettowaarde van de goederen, vermeerderd met eventuele contante kortingen en/of bonussen. In het geval van noodzakelijke herverpakking, vracht-, douane- of andere kosten, in het geval van hogere verwerkingskosten of in het geval van een toestand van de retourzending die niet overeenkomt met de toestand van de oorspronkelijke zending, zullen in het individuele geval hogere verwerkingskosten in rekening worden gebracht. Deze verhoogde verwerkingskosten zullen door ABL aan de klant worden meegedeeld. Een terugbetaling zal enkel gebeuren op basis van deze verwerkingskosten.