ABL - Logo
Arbeitsplatz mit Brille – FAQs für ABL Ladelösungen

FAQ

Veel gestelde
vragen op een rij

Welke auto is compatibel?
Welk laadvermogen heb ik nodig?
Hoe wordt een wallbox geïnstalleerd?

Arbeitsplatz mit Brille – FAQs mobil für ABL Ladelösungen

FAQ

Veel gestelde
vragen op een rij

Welke auto is compatibel?
Welk laadvermogen heb ik nodig?
Hoe wordt een wallbox geïnstalleerd?

Welke soorten laadstations zijn er?

Er zijn twee verschillende soorten laadstations: AC-laadstations (wisselstroom) en DC-laadstations (gelijkstroom). Bij AC-laadstations zijn laadvermogens tussen 3,7 en 44 kW mogelijk. De wisselstroom wordt in het elektrische voertuig met behulp van een gelijkrichter omgezet in gelijkstroom, omdat de accu met gelijkstroom wordt opgeladen. Bij DC-laadstations wordt de stroom al in het laadstation omgezet in gelijkstroom. Bij dit type laadproces zijn laadvermogens tot 350 kW mogelijk. Om deze redenen zijn deze laadstations ook navenant duurder. Gelijkstroom-laadstations worden vooral gebruikt bij tankstations langs de snelweg, omdat op deze locaties een snel laadproces wordt verwacht. In stedelijke gebieden is het AC-laadstation de norm geworden.


Welk type stekker is nodig bij het opladen aan laadstations?

Volgens de ontwerpwetgeving van het EU-parlement is type 2 sinds april 2014 de Europese norm aan de kant van de laadinfrastructuur. Er bestaan echter laadkabels met adapter waarmee een laadstation dat is uitgerust met een contactdoos van type 2, kan worden aangesloten op een voertuig dat is uitgerust met een contactdoos van type 1.


Hoe lang duurt het om te laden?

De oplaadtijd hangt af van twee criteria. Enerzijds hangt het af van het laadvermogen van het laadstation en anderzijds van het opgenomen vermogen van de elektrische auto. Dit hangt er ook van af of eenfasig of driefasig laden mogelijk is. De top 3 elektrische auto's in Duitsland heeft een gemiddelde capaciteit van 40 kWh. Het opladen van de accu met een capaciteit van 40 kWh (zoals de Renault ZOE) kan tussen 19 uur en 2 uur duren.


Waarom mag een elektrische auto NIET aan een SCHUKO-contactdoos worden opgeladen?

Opladen aan een SCHUKO-wandcontactdoos wordt om twee redenen afgeraden: Het laadproces zal vanwege het lage vermogen enkele uren duren. Het tijdens een laadproces overgedragen vermogen is zeer hoog in verhouding tot andere verbruikers in huis. Een SCHUKO-wandcontactdoos is NIET voor een dergelijke langdurige continue belasting ontworpen! Dit leidt tot een sterke warmteontwikkeling en in extreme gevallen zelfs tot het smelten van de SCHUKO-wandcontactdoos.


Kan ik de laadstroom ook individueel instellen?

Ja, met behulp van software kan de laadstroom door een gekwalificeerde elektricien gemakkelijk worden aangepast aan de beschikbare stroom.


Hoe ver kan ik komen met mijn volledig opgeladen elektrische auto?

De actieradius van een elektrische auto hangt af van de grootte van de accu van de auto. De huidige modellen hebben een actieradius tot 600 km. De werkelijke actieradius is echter kleiner dan de door de fabrikant aangegeven actieradius. In het werkelijke gebruik wordt de actieradius kleiner door verschillend rijgedrag en door het gebruik van verbruikers zoals airconditioning, verwarming, enz.


Hoe start ik een laadproces?

Het voertuig moet eerst worden aangesloten op het laadstation. Als de instelling bij het laadstation niet is ingesteld op gratis opladen, moet u zichzelf met een RFID-kaart autoriseren bij de RFID-lezer of via de app om het laadproces te starten. Sommige backend-providers bieden ook de mogelijkheid om via SMS te autoriseren.


Kan de stekker er tijdens het laadproces uitgetrokken worden?

Nee, om veiligheidsredenen schrijft IEC 62196-2 voor dat tijdens het laadproces de stekker zowel aan de infrastructuurzijde als aan de voertuigzijde in het laadstopcontact moet zijn vergrendeld.


Wat gebeurt er met de stekkervergrendeling tijdens een stroomstoring?

Bij stroomuitval wordt de stekkerblokkering opgeheven en kan de stekker uit het laadstopcontact worden getrokken.


Wat gebeurt er als het laadstation oververhit raakt of overbelast raakt tijdens het laadproces?

ABL laadstations hebben een geïntegreerde interne temperatuurbewaking die het laadstation beschermt tegen oververhitting. Hiervoor wordt de laadstroom automatisch beperkt tot een veilig niveau. Een elektronische overstroombeveiliging beschermt de laadkabel ook tegen overbelasting.


Welke soorten communicatie zijn er tussen het laadpunt en de backend?

Om een communicatie met de backend tot stand te brengen, zijn er verschillende communicatiemogelijkheden. Enerzijds kan communicatie plaatsvinden met behulp van LTE via een SIM-kaart van de backend-exploitant met de backend. Anderzijds is het mogelijk met de backend te communiceren via de integratie van een bestaand LAN. Momenteel biedt ABL ook communicatie via Wireless LAN aan.


Welk backend ondersteunt mijn laadpaal?

Elke hardwarefabrikant kan verschillende backend-exploitanten aanbieden die compatibel zijn met hun laadstations. ABL biedt de mogelijkheid om bijna elke backend te integreren.


Wat is een controller-extender-systeem?

In een controller-extender-configuratie worden meerdere laadpunten in serie geschakeld. Een laadstation fungeert als controller. In het controller-laadstation bevindt zich de communicatiecontroller (Single Board Computer: SBC) voor de besturing van alle laadpunten. Bovendien verloopt via dit laadstation de verbinding met het backend. Binnen het systeem kan met een vooraf bepaalde maximale stroom lastmanagement worden uitgevoerd, zodat een overschrijding van de maximale stroom wordt voorkomen. Eventueel kan het verbruik van een heel gebouw worden gemeten en kan de laadinfrastructuur worden aangepast.


Wat moet ik doen als ik lastmanagement wil toepassen in een systeem met meer dan 16 laadpunten?

In dat geval moet een ander controller-extender-systeem worden opgezet. De mogelijkheid van cascadering, d.w.z. een opzet waarbij meerdere controller-extender-systemen parallel werken, zal in de nabije toekomst worden gerealiseerd.


Hoe groot moet de voedingskabel bij een laadstation zijn?

De grootte van de voedingskabel is afhankelijk van de maximale laadstroom van het laadstation en de lengte van de voedingskabel. Het kiezen van de voedingskabel moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.


Hoe wordt een laadstation beveiligd?

Volgens VDE 0100-722:2016 moet elk aansluitpunt worden beveiligd door een eigen aardlekschakelaar van ten minste type A met een aanspreekstroom van niet meer dan 30 mA. Laadstations met een contactdoos of een voertuigkoppeling moeten ook voorzien zijn van een beveiligingsinrichting tegen DC-foutstromen.


Waarom wordt aan openbare laadpalen per kwartier afgerekend?

Een facturering voor verbruikte kWh mag alleen gedaan worden door energieleveranciers in overeenstemming met de Energiewirtschaftsgesetz (wet op de energie-industrie). Daarom worden laadprocessen in de meeste gevallen gefactureerd op basis van tijd.


Waarom is er ook een tarief voor 0 kW aan openbare laadstations?

Wanneer een laadproces aan een betaalde laadpaal is beëindigd, vloeit er dienovereenkomstig geen stroom meer (0 kW). Toch wordt nog steeds een parkeertarief aangerekend, omdat andere elektrische auto's niet bij deze laadpaal kunnen laden.


Opladen van de particuliere elektrische auto op het bedrijfsterrein. Aan welke eisen moet een bedrijf voldoen? Moet de aan werknemers geleverde elektriciteit afzonderlijk worden geregistreerd, gelet op het feit dat de belastingvrijstelling slechts tot 2020 geldt?

In principe moet er een onderscheid gemaakt worden tussen medewerker- en bezoeker-laden. Bedrijven mogen hun werknemers tot 2020 de elektriciteit voor het laden schenken. Het elektriciteitsverbruik voor het opladen van bezoekers moet nu al geregistreerd en gefactureerd worden. Daarom raden wij onze klanten nu al aan om factureerbare wallboxen aan te schaffen, omdat vanaf 2020 naar verwachting ook het elektriciteitsverbruik voor het laden van werknemers zal moeten worden geregistreerd en gefactureerd.


Kan ik mijn auto in het buitenland laden?

Ja, dankzij roaming is barrièrevrij laden mogelijk, zelfs in het buitenland. Zo kunnen ook bestuurders van een elektrische auto uit het buitenland hun voertuig opladen aan laadstations van het Ladeverbund+.


Is elke elektrische auto uitgerust met een laadkabel?

De laadkabel behoort meestal niet tot de basisuitrusting. Deze wordt aangeboden als accessoire.